Français - Contact - Webmaster

Kwaliteitspolitiek


Onze bedrijf is gecertificeerd ISO 9001 (klik hier om ons certificaat te zien).

  • In de hoedanigheid van zelfstandige liftenplaatser, geven wij aan al onze klanten een kwaliteitsvol produkt en een kwalitatieve service.
  • Wij respecteren de leveringstermijnen en de prijzen, conform aan de genomen akkoorden met onze klanten.
  • Wij willen een partner zijn die een volledige service aanbied en die bereid is zich aan te passen op eender welk moment van het uitvoeringsproces.
  • Het professionele plichtsbesef en de creativiteit van de medewerkers van ons bedrijf staan ten dienste van onze klant.
  • In alle gevallen, geven wij aan onze klanten de modaliteiten om toegang te hebben tot de installatie die haar eigendom blijft.
  • Wij verbinden ons ertoe om aan de medewerkers van ons bedrijf een motiverend professioneel leven te bieden door middel van opleidingen, veilige werkomstandigheden en het verschaffen van voldoende informatie over de nieuwe produkten.
  • Wij verwachten van elkeen, een goede interne communicatie, alsook naar de klanten met een verantwoordelijkheid en implicatie in het werk van elke dag. Tevens zullen wij de hierboven vermelde afspraken, de wettelijke en reglementaire verplichtingen en onze kwaliteitsobjectieven eerbiedigen.
  • Wij verbinden ons ertoe om goede werkrelaties te onderhouden met onze leveranciers en onderaannemers, door middel van het respecteren van de betalingen en een duidelijke communicatie ten opzichte van de technische gegevens van elke werf.
  • Wij verwachten eveneens van hen dat ze de verbintenissen van ons charter delen.
  • De verbintenissen van de directie, worden gecommuniceerd binnen het bedrijf.
 

Onze activiteiten - Geschiedenis van het bedrijf - Kwaliteitspolitiek - Materiaal - Contact - Links - Sitemap

© 2023 - srl ASCENSEURS - VANHEYLEN - LIFTEN bv